आता 'सरकारी दवाखाना होतोय 'जनतेचा'! (मराठी सीबीएम पुस्तिका)

चीअर अप डॉक्टर

सी.बी.एम रेपोर्ट २००७-१०

अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका

नवं क्षितीज नवं आव्हान

निवडणूक जिंकली आता पुढे काय?

पाऊले चालती बदलांची वाट!

report

SMS द्वारे ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयातील सेवेंचे मतदान .

report

पाऊले चालती बदलांची वात - भाग १

report

पाऊले चालती बदलांची वात - भाग १

Reclaiming

People are reclaiming the public health system -- Part 1

Reclaiming

People are reclaiming the public health system -- Part 2

Reclaiming

People are reclaiming the public health system -- Part 3

Reclaiming

People are reclaiming the public health system -- Part 4

Reclaiming

People are reclaiming the public health system -- Marathi

report

कालापान्धारी जनसुनवाई अहवाल

report

रेणापूर जनसुनवाई अहवाल

report

आशा मेळावा अहवाल

report

संपूर्ण अहवाल २००७ - १०

report

भावठाना जनसुनवाई अहवाल

report

मानवलोक - २ दिवसीय अभ्यास दौरा

More coming soon ...