महाराष्ट्रात आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन
Community Based Monitoring and Planning of Health Services
in Maharashtra supported by NRHM.With state nodal NGO SATHI-CEHAT and Maharashtra State Health Department      English | मराठी  

प्रकल्पाबद्दल

आता सरकारी दवाखाना होतोय लोकांचा

आपल्या जिल्ह्यात

ग्राम, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील जबाबदार लोकांची माहिती

जनसुनवाई

जनसुनवाईबद्दल माहिती आणि जनसुनवाई-अहवाल

नवी प्रकाशने

अहवाल, माहिती-पुस्तिका, पोस्टर आणि बरच काही

उपक्रमांचे अहवाल

अभ्यास आणि अहवाल

माहिती साहित्य

दवंडी

आमचे त्रैमासिक प्रकाशन

आगामी कार्यक्रम

पुधिल काही दिवसातले महत्त्वाचे कार्यक्रम

प्रसारमाध्यमात

प्रसारमाध्यमांनी प्रकल्पाची घेतलेली दखल

शासकीय निर्णय

लोकाधारित देखरेख व नियोजनावर शासकीय निर्णय

दालनविविध कार्यक्रमांची छायाचित्रे व महितीपट