उत्तर महाराष्ट्र

नासिक नंदुरबार भागांतील वृत्त

तटीय जिल्हे

रायगड - ठाणे भागांतील वृत्त

विदर्भ

विदर्भातील तीन जिलह्यामादील वृत्त

मराठवाडा

मराठवाड्यातील जिलह्यामादील वृत्त

पश्चिम महाराष्ट्र

पश्चिम महाराष्ट्रातील वृत्त