व्ही.एच.सी. रेपोर्ट कार्ड (१ वर्ष)


गाव पातळीवरील प्रश्नावली २०१४-१५

व्ही.एच.सी.रेपोर्ट कार्ड (२०१४ - २०१६ वर्ष)

व्ही.एच.सी. टूल (२०१४ - २०१६ वर्ष)

गाव पातळीवरील प्रश्नावली २०१४-१६

आरोग्य सेवा हक्क कॅलेंडर

सी.बी.एम.पी अपडेट जानेवारी २०१५

सी.बी.एम.पी अपडेट जानेवारी २०१५ तो मार्च २०१५

सी.बी.एम.पी अपडेट मे २०१६ तो जून २०१६

विस्तारित जिल्ह्यातील आरोग्यसेवांचे पहिले रिपोर्ट कार्ड...

अशी होत आहे आरोग्य सेवेवर लोकांची देखरेख

बदल घडतोय बदल घडवू यात...
गाव आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची माहिती पत्रकहोय... महाराष्ट्रात आरोग्यसेवांचे विकेंद्रित नियोजन शक्य आहे...!