महाराष्ट्रातील लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेचे मूल्यांकन


निम्म्या २४ x ७ प्रा.आ. केंद्रांना गरज सशक्त इच्छाशक्तीच्या टॉनिकची

ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांची लिटमस टेस्ट

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रयोगशाळांना गरज तपासणीची

प्राथमिक रुग्णालय sms सर्विस