Back to Map

Nandurbar District

District Information-

Number of villages covered 90
District Coordinator Janarth Adivasi Vikas Sanstha - Ph: (02565) 223165, 225495 - Pradip Valvi [M] 9420443382
Block Coordinators
 • Vikram [M] 9326160354 [R] 02565-224456
 • Ranjana Kanhare [M] 9890563818
 • Motiram [M] 9403259452
 • Chetan Salve¬†9420375730
 • Ms. Yogini Khanolkar 9423944390¬†
 • Ms. Pratibha Shinde 9404559510
 • Nishant Magare 8275134545, 8421290445
Block Nodal NGO's
 • Narmada Bachao Andolan
  • Latika [M] - 9423908123
 • Lok Samanvay Pratishthan - [O] (02567) 232484

List of PHC's by Taluka/Block -

Taluka/Block PHC
Akkalkuwa
 • Horaphali
 • Khapar
 • Moramba
Dhadgaon
 • Bilgaon
 • Chulwad
 • Roshmal
 • Son
 • Telkhedi
Shahada
 • Adgaon
 • Kusumwada
 • Padalada
 • Shana
 • Sulwada
 • Wagharde
Taloda
 • Pratappur
 • Somavhal
 • Walheri
Velhe
 • Panshet
 • Pasali
 • Velhe